Beskytt bedriften med kredittforsikring

Kredittforsikring sikrer mot manglende betaling og mot kunder som går konkurs.

Vi kjenner våre kunder og deres markeder, og sørger for at de holder seg oppdatert.

Atradius kredittforsikring sørger for økonomisk forutsigbarhet, profesjonell kredittstyring og sikrer langvarige kundeforhold i eksisterende og nye markeder. 

"Lokal tilstedeværelse er en styrke. Vi kan ikke vokse uten tilgang på garantier. Jeg har ingen problemer med å anbefale Atradius til andre"

Tore Nedland, CFO
Geminor AS

Slik virker kredittforsikring

Du kan forsikre deg mot manglende betaling og konkurs. Du søker om kredittgrense på din kunde online og så kan du handle på kreditt uten å være bekymret for å ikke motta betaling. Dersom det skulle oppstå et tap sender du inn skademelding via vår nettløsning. Kredittforsikring egner seg for de fleste, fra små- og mellomstore bedrifter til multinasjonale selskaper. Det kan benyttes både på innenlandssalg og eksport.

Hva koster det?

Kredittforsikringspremien beregnes av selskapets salg til deres forsikrede kunder. Premien avspeiler risiko og størrelsen på omsetningen som blir forsikret. Premiesatsen tilpasses den enkelte bedrifts behov for forsikringsdekning. 

Faktorer som påvirker forsikringspremien:

Omsetning
Premiesatsen påvirkes av forsikret omsetning.

Bransje
Noen bransjer er mer stabile. Dette reduserer risikoen.

Kredittid
Kort kredittid gir lavere risiko. Kredittid er innregnet i premiesatsen.

Land
Noen land utgjør lavere risiko enn andre.

Spredning av risiko
Er salget konsentrert på få kunder eller spredt ut på flere? Det indikerer andelen utestående per kunde og det har innflytelse på premiesatsen.

Tapshistorikk
Hvor mange tap på kundefordringer har bedriften gått på de siste år og hvor store var disse? Dette kan gi en indikasjon på bedriftens kredittstyring og påvirker premiesatsen.

Deres kunders kredittverdighet
Solide kunder vil ha positiv innvirkning på premiesatsen.

Business people in doorway | Atradius

Eksemplene er kun ment til illustrasjon. Risiko avdekkes og håndteres for hver enkelt polise.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud på hvordan vi kan sikre dere mot tap på kundefordringer. Vi gjør i tillegg en gratis vurdring av deres største kunder for å vise hvordan vi arbeider og hvilken risiko vi kan dekke.

Vi tilbyr kredittforsikring til alle selskaper med kredittrisiko, fra nyoppstartede selskaper til store multinationale konsern.

Tlf.: 67 83 71 00

E-mail: kundesenter.no @atradius.com

 

 

Om Atradius

Atradius er Norges største og eldste kredittforsikringsselskap. Vi forsikrer årlig over 150 milliarder for norske selskaper.

Vi er til stede i mer enn 50 land, i alle verdensdeler,  og du finner oss i over 160 kontorer rundt om i verden. Dette betyr at vi både er nær våre kunder og nær risikopunktet.

Be om å bli oppringt

Lær mer

Man and woman shaking hands in office

Kredittforsikring

Selg sikkert til nye og eksisterende kunder. Vi dekker både eksport og innenlandssalg. Finn nye kunder og la oss overta risikoen. Med markedets beste service skaper vi sikkerhet for våre kunder.

Man and woman reading document | Atradius

Gratis rapporter

Våre rapporter gir deg de siste nyhetene fordelt på land og bransje. Vi analyserer jevnlig deres risikopunkter og våre rapporter lar deg være i forkant av utviklingen.

businessman walking holding coffee

Inkasso

Inkasso er en del av kredittforsikringen og kan integreres i samarbeidet. Vårt tette samarbeid med Atradius Collections sørger for en helhetlig løsning.